Kontorsflytt Västerås

Inom Västerås dynamiska företagslandskap kan en kontorsflytt vara startskottet för en ny era av tillväxt och framgång. Att flytta till en ny arbetsplats kräver dock noggrann planering, koordinering och insikt. Här utforskar vi vad som krävs för en framgångsrik kontorsflytt i Västerås och hur du bäst förbereder ditt företag för denna övergång.

Vad ingår i kontorsflytt?

Vid kontorsflytt tillhandahåller många flyttfirmor packmaterial, och vissa erbjuder till och med professionell packningstjänst där deras personal kommer in och packar allt åt dig. Detta kan vara särskilt användbart för känslig utrustning eller dokument som behöver extra omsorg.

Efter att allt är packat och klart organiserar flyttfirman transporten av alla föremål till den nya platsen. De har vanligtvis särskilda fordon som är designade för att transportera kontorsutrustning säkert. Vid ankomst till den nya kontorsplatsen kan ni också få hjälp med uppackningen och placeringen av möbler och utrustning enligt kundens önskemål.

Beroende på avtalet kan vissa flyttfirmor även erbjuda tilläggstjänster, som till exempel montering och demontering av möbler, IT-installationer och uppkoppling av utrustning, samt temporär förvaring om allt inte kan eller ska flyttas direkt till den nya platsen.

En kontorsflytt kan innehålla:

 • Transport
 • Nedpackning
 • Montering och uppackning
 • Packmaterial
 • Flyttstädning

Pålitlig företagsflytt i Västerås

Man vill alltid välja en pålitlig företagsflytt i Västerås. Som företagare vill man ha tillit till att allt sköts professionellt, effektivt och med största möjliga omsorg. Helst ska flyttfirmans expertis inte bara ligga i själva flyttprocessen, utan även i den detaljerade planeringen och eftervården. Det handlar inte bara om att transportera möbler och utrustning från punkt A till punkt B och om att garantera en smidig övergång som minimerar driftstopp och störningar för verksamheten.

En firma som utmärker sig inom företagsflytt i Västerås är Montrab. Ett av de främsta skälen till varför många väljer dem är deras anpassningsbara tjänsteutbud. Varje företagsflytt i Västerås är unik och har sina specifika behov. Därför erbjuder de skräddarsydda lösningar som sträcker sig från en enkel kontorsflytt till mer komplexa projekt som involverar IT-installationer, förvaring och montering av möbler. Man kan känna sig trygg i vetskapen om att ens värdefulla tillgångar hanteras med största omsorg. De använder sig av modern utrustning och har utbildad personal med många års erfarenhet av kontorsflytt i Västerås.

7 steg för en smidig kontorsflytt i Västerås

Står ni inför en kontorsflytt i Västerås? Följ dessa sju steg för att göra flytten till en så smidig process som möjligt.

1

Säg upp lokalen ni sitter i idag

Många hyresavtal har en uppsägningstid som måste följas för att undvika eventuella böter eller extra kostnader så därför bör du gå igenom hyresavtalet noggrant. Planera detta i god tid för att slippa risken för dubbla hyror. Det kan vara en bra idé att kommunicera med din hyresvärd i ett tidigt skede, även innan du formellt säger upp kontraktet. På så sätt kan du få en förståelse för vad som förväntas av dig vid utflyttningen, som exempelvis städning eller reparationer.

Se också över eventuella depositioner eller säkerhetsinsättningar du kan ha betalat när du först hyrde lokalen. Se till att du uppfyller alla krav för att få tillbaka dessa pengar. Om ditt företag har någon skyltning eller branding på eller i lokalen, planera att ta bort dessa och återställa lokalen till dess ursprungliga skick. Det kan också vara värt att fotografera lokalen efter att allt har flyttats ut, som en dokumentation av dess skick vid utflyttningen.

2

Boka flyttfirma

Att boka rätt flyttfirma är avgörande för en smidig kontorsflytt. Här är några tips att tänka på när du ska boka en flyttfirma i Västerås:

 • Offert och jämförelse
  Be om offert från flera olika flyttfirmor. Det finns ytterligare aktörer som är verksamma inom kontorsflytt i Västerås. Genom att jämföra priser, tjänster och erfarenheter kan du hitta den bästa firman för ditt behov.
 • Referenser
  Kolla efter rekommendationer eller referenser från andra företag som har anlitat flyttfirma tidigare. Deras erfarenheter kan ge dig en bättre uppfattning om firmans tillförlitlighet och kvalitet.
 • Försäkring
  Se till att flyttfirman har en giltig försäkring som täcker eventuella skador som kan uppstå under flytten. Oavsett hur försiktiga flyttarna är, kan olyckor hända.
 • Tjänsteutbud:
  Olika flyttfirmor erbjuder olika tjänster, som t.ex. packning, montering och demontering av möbler. Klargör vad som ingår i offerten och vad som kan behöva läggas till mot en extra kostnad.
 • Kommunikation
  En god kommunikation med flyttfirman är viktig. Se till att du har en tydlig dialog om flyttdatum, tid, adresser och särskilda behov eller önskemål.
 • Förberedelser
  Diskutera om det finns några specifika förberedelser du behöver göra innan flyttgubbarna kommer, som att märka lådor eller förbereda vissa områden.
 • Flyttplan
  En del firmor erbjuder en detaljerad flyttplan som skisserar hela processen från början till slut. Denna kan vara mycket hjälpsam för att förstå och planera för de olika stegen i flytten.

Kom ihåg att en bra flyttfirma inte bara hjälper till med den fysiska flytten, utan också bidrar med expertis och råd baserat på sina tidigare erfarenheter. Välj en firma som känns rätt för ditt företag och er företagsflytt i Västerås.

3

Börja planera flytten

Att planera en kontorsflytt är en omfattande uppgift, och det är särskilt viktigt att beakta säkerhetsaspekterna och de praktiska detaljerna kring den nya lokalen. Här är några tips för att navigera dessa frågor:

Brandsäkerhet

Kontrollera den nya lokalens brandsäkerhetsbestämmelser. Se till att alla medarbetare känner till var brandutrustning finns placerad och hur den används. Planera också för placering av möbler och utrustning så att de inte blockerar brandutgångar.

Nödutgångar

Var noga med att identifiera och markera alla nödutgångar tydligt. Informera personalen om var dessa utgångar finns och genomför eventuellt en övning så att alla känner sig trygga med evakueringsrutinerna.

Hissarnas lastkapacitet

När du flyttar tung utrustning eller möbler, se till att känna till hissarnas lastkapacitet för att undvika skador eller driftstopp. Detta är särskilt viktigt om du har stora möbler eller tunga maskiner som ska transporteras.

Tillgänglighet och logistik

Om det finns särskilda lastningszoner eller tider då du kan lasta av och på, se till att koordinera detta med flyttfirman. Undvik rusningstider eller andra tider då byggnaden är särskilt upptagen.

Byggnadsbestämmelser

Var medveten om eventuella byggnadsbestämmelser eller regler som kan påverka din flytt. Det kan handla om allt från hur skyltning får placeras till regler för renovering eller ombyggnad.

Kommunikation med fastighetsförvaltningen

Upprätthåll en öppen och regelbunden dialog med fastighetsförvaltningen. De kan ge värdefull information om byggnadens specifikationer, regler och bestämmelser.

Framtida tillväxt

Medan du planerar flytten, tänk på företagets framtida tillväxt och hur det kan påverka användningen av utrymmet. Det kan vara klokt att ha en flexibel planering som kan anpassas om företaget växer eller förändras.

4

Gör en tidsplan

En noggrant utarbetad tidsplan är kärnan i en framgångsrik kontorsflytt. Genom att ha en tydlig översikt över alla steg i processen kan du minska risken för oväntade överraskningar och stress. Här är några tips att tänka på när du skapar din tidsplan:

Börja planera i god tid

Om möjligt, börja planera flytten flera månader i förväg. Detta ger dig gott om tid att ta itu med alla detaljer och koordinera med alla inblandade parter.

Fastställ viktiga datum

Identifiera och markera alla viktiga datum i kalendern, som exempelvis uppsägningsdatum för den nuvarande lokalen, datum för flyttfirma, och in- och utflyttningsdatum.

Utarbeta en fasindelad plan

Bryt ner flyttprocessen i faser, såsom förberedelse, packning, själva flytten, uppackning och efterarbete. Tilldela varje fas tillräckligt med tid.

Delegera ansvar

Utse ansvarsområden till specifika teammedlemmar eller avdelningar. Till exempel kan IT-avdelningen hantera all teknikrelaterad flytt, medan HR kan hantera kommunikationen till personalen.

Kommunikation

Se till att alla i företaget är medvetna om tidsplanen. Regelbundna uppdateringar och påminnelser kan hjälpa till att hålla alla på banan.

Bygg in bufferttid

Oavsett hur noggrant du planerar kommer det troligen att uppstå oväntade händelser. Genom att inkludera extra "buffertdagar" i din tidsplan kan du säkerställa att eventuella förseningar inte förstör din övergripande tidslinje.

Utvärdera och justera

Som med alla planer, var redo att justera din tidsplan om något ändras eller om oväntade utmaningar uppstår. Ett flexibelt förhållningssätt hjälper dig att hantera förändringar utan alltför mycket stress.

Efter flytten

Planera tid efter själva flytten för att ordna saker, installera teknik, montera möbler och adressera eventuella problem som kan ha dykt upp under processen.

5

Adressändra

Adressändring är en av de viktigaste åtgärderna vid en kontorsflytt, eftersom den ser till att all viktig post når er på den nya adressen och att affärspartner och kunder vet var ni finns. Här är några steg och tips för en smidig adressändring:

 • Tidig notifiering till kunder, leverantörer och partners
 • Gör en officiell adressändring hos Bolagsverket
 • Beställ eftersändning på Adressandring.se
 • Uppdatera tryckt material såsom broschyrer, visitkort och annat
 • Se till att uppdatera er adress på företagets webbplats, i e-postsignaturer och på sociala medieprofiler. Glöm inte heller tjänster som Google My Business, där potentiella kunder kan söka efter er fysiska plats.
 • Avisera tjänsteleverantörer såsom internet-, telefon- och elbolag
 • Banker och finansiella institutioner
 • Eventuella abonnemang, prenumerationer och medlemskap
 • Efter flytten, dubbelkolla att all post når er på den nya adressen och att inga viktiga meddelanden går förlorade.

Att adressändra korrekt är avgörande för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och bibehålla en professionell framtoning. En noggrann planering och uppföljning är nyckeln till en framgångsrik adressändringsprocess.

6

Uppdatera internt material

När företaget flyttar kan det finnas en mängd internt material som behöver uppdateras för att reflektera den nya platsen och eventuella ändringar som detta medför. Att hålla denna information aktuell är avgörande för en effektiv och smidig verksamhet.

7

Markera upp lådor ordentligt

När man flyttar ett kontor är det avgörande att ha en organiserad och systematisk inställning till packning. Genom att noggrant märka lådor kan du säkerställa att innehållet snabbt och enkelt kan identifieras, vilket underlättar packning, transport och uppackning. Här är några riktlinjer och tips att följa när du märker upp flyttlådor:

 • Tydliga etiketter
 • Färgkodning
 • Detaljerad beskrivning av innehåll
 • Numrering (t.ex. 1 av 10, 2 av 10 etc.)
 • Markera ut om något kräver särskild hantering eller placering
 • Vilket rum lådan ska till
 • Säker återförslutning

Vad kostar företagsflytt i Västerås?

Priset för en företagsflytt brukar ligga på cirka 450-650 kronor per timme och beror på flera olika faktorer. Priset beror först och främst på omfattningen av flytten. Hur många rum eller arbetsplatser som ska flyttas, mängden och storleken på möblerna, samt specialutrustning som datorer och servrar, kan påverka kostnaden. Större företag med många anställda kommer sannolikt att ha en högre flyttkostnad än mindre företag.

Även platsen för det nuvarande och det nya kontoret kan spela roll. En flytt inom samma stad, som till exempel en företagsflytt inom Västerås, kan vara billigare än en flytt mellan städer. Tillgänglighet till byggnaderna, som närvaro av hissar, kan också påverka priset.

Tilläggstjänster som packning, montering och demontering av möbler, samt IT-tjänster, kommer också att påverka den totala kostnaden. Vissa företag kan välja att använda flyttföretagets fulla tjänsteutbud, medan andra kanske bara behöver transporttjänster.

Specialiserat flyttstäd

IT-utrustning

IT-utrustning är ryggraden i många moderna företag och kräver speciell uppmärksamhet under flytten. Professionella flyttfirmor är ofta utrustade med specialverktyg och kunskap för att säkert packa och transportera känslig utrustning som servrar, datorer och nätverksenheter. De använder ofta stötdämpande och antistatiska förpackningsmaterial för att skydda utrustningen under transporten. Efter ankomst till den nya platsen, är det vanligt att dessa firmor även hanterar uppackning och installation av IT-utrustningen, vilket säkerställer att företagets tekniska infrastruktur är upp och köra snabbt och effektivt.

Konfidentiella handlingar

En kontorsflytt innefattar ofta hantering av konfidentiella dokument. Flyttfirmor som specialiserar sig på företagsflytt tar detta på stort allvar. Dessa dokument packas vanligtvis i låsta eller förseglade lådor och transporteras på ett säkert sätt för att skydda företagets känsliga information. I vissa fall erbjuder dessa firmor även tjänster som inkluderar säker dokumentförstöring, vilket är avgörande för att upprätthålla dataskydd och konfidentialitet.

Tunga föremål

Kontor innehåller ofta tunga föremål som arkivskåp, stora möbler eller speciell utrustning som kräver speciella hanteringstekniker. Flyttfirmor använder specialutrustning som tunga lyftvagnar och rullar för att säkert flytta dessa objekt. Deras personal är vanligtvis utbildad i att hantera tunga föremål för att minska risken för skador på föremålen och undvika arbetsrelaterade skador. De tar också hänsyn till utmaningar som trånga utrymmen eller svåråtkomliga platser för att säkerställa en säker och effektiv flyttprocess.

Mer än kontorsflytt i Västerås

Flyttstädning

Efter att ha flyttat är det viktigt att lämna det gamla utrymmet i gott skick, och här kommer flyttstädning in i bilden. Denna tjänst innebär en noggrann rengöring av alla ytor, vrår och skrymslen i boendet. Det omfattar städning av fönster, rengöring av vitvaror och skrubbing av golvlister, bland annat. Genom att anlita en expert inom flyttstäd i Västerås garanteras en hög kvalitet på städet och man kan fokusera på att bosätta sig på sin nya plats med full tillit.

Magasinering

Det finns tillfällen då man behöver ett säkert och pålitligt utrymme för att förvara sina tillhörigheter, antingen på kort eller lång sikt. Magasinering i Västerås erbjuder denna möjlighet. Här kan möbler, hushållsartiklar och andra värdefulla föremål lagras i klimatkontrollerade och säkra utrymmen. Oavsett om det är mellan flyttar, under en renovering eller bara för att frigöra plats i hemmet, ger magasinering ett bekvämt sätt att förvara saker utan att oroa sig för deras säkerhet.